Privacybeleid The Next Label

The Next Label gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij hanteren dan ook een strikt privacybeleid. Wij houden ons daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons privacybeleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. The Next Label BV bestaat uit de volgende organisaties: The Next Label, Cooder BV, Cooder NL BV, Finture Careers BV, Buro5 BV, Buro5 NL BV en Vesper People BV. Hierna samen te noemen The Next Label BV.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een burgerservicenummer (BSN).

The Next Label verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor onze doeleinden – hieronder meer informatie. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. The Next Label gebruikt jouw gegevens alleen intern. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en cv.

Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door ons worden verzameld. Dit kan door het uploaden van jouw cv op onze website, doordat jij zelf via onze website direct solliciteert of door contact met één van onze medewerkers. Daarnaast verzamelen wij gegevens via openbare websites die betrekking hebben op jouw carrière, zoals LinkedIn.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

The Next Label legt persoonsgegevens vast voor:

  • de arbeidsbemiddeling voor onze openstaande vacatures. Jouw NAW-gegevens en je cv worden doorgestuurd naar de vacaturehouder en onze HR-medewerkers.

  • één van onze diensten, zoals een open sollicitatie of inschrijving voor het Talent Network. Wanneer je gebruikt maak van deze diensten, vragen wij jou ook om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren.


Indien jij aangeeft geen interesse te hebben, verwerken wij slechts de gegevens van jou die wij nodig hebben om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren, zoals je naam.

Toestemming

Jouw persoonsgegevens verzamelen wij op basis van jouw uitdrukkelijk verleende toestemming, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Uiteraard heb jij het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze intrekking.

Delen van gegevens

In het kader van de dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze. Wij delen de gegevens van de kandidaat binnen onze organisatie alleen indien nodig. The Next Label verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Het is mogelijk dat The Next Label fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. Jij ontvangt daarvan een kennisgeving.

Verder kunnen wij jouw gegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of ter bescherming van onze eigen rechten, of noodzakelijk voor de behartiging van onze dienstverlening.

Wij zien erop toe dat met derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Nieuwsbrief

Als jij een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, kunnen wij jou informatie per mail opsturen. Voor een geslaagde registratie vragen wij om een geldig e-mailadres en naam. Jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te laten opslaan en te gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief kan jij te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief vind jij een koppeling waarmee jij direct jouw abonnement kunt beëindigen. Bovendien kan jij ons te allen tijde informeren over dit verzoek via de contactopties aan het einde van dit privacybeleid.

The Next Label heeft verder een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, woonplaats, e-mail en social media account (indien deze bij ons bekend zijn) voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons.

Cookies

Via onze website verwerken wij cookies. Je kunt er zelf voor kiezen of je deze cookies wel of niet wilt accepteren. In onze cookie policy kun je zien welke cookies wij verwerken, met welk doel en hoe lang we deze cookies bewaren. Onze cookie policy vind je hier. We willen je erop wijzen dat je via je browserinstellingen ook je cookievoorkeuren kunt beheren.

Bewaartermijnen

Wij houden ons aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaan wij alleen jouw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hierboven worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Wij bewaren jouw gegevens 3 jaar. Als jij binnen die tijd geen baan bij ons vindt, dan nemen we na 3 jaar contact met je op om te vragen of je wilt dat je gegevens nog langer in ons systeem blijven of dat je wilt dat wij je gegevens verwijderen. Wij zullen wel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene kun jij jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb jij het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken. Mocht jij het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, bestaat voor jou de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

Dit kan door een verzoek per e-mail naar privacy@thenextlabel.nl te sturen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het zou dan ook mogelijk kunnen zijn dat jij bij ons langs moet komen om jezelf te kunnen identificeren.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en dat wij altijd gezamenlijk tot een oplossing komen. Mocht jij hier onverhoopt anders overdenken, staat jou de weg vrij om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in onze diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop we met privacygevoelige informatie omgaan zullen we er alles aan doen je op de hoogte te brengen. We raden je echter wel aan regelmatig deze pagina te bekijken.

Vragen over privacybeleid

Als jij vragen hebt en/of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur ons dan een e-mail: privacy@thenextlabel.nl.